تجلی عینی عرفان(امام علی ع و حقیقت ید الله)

(هوالحق)

تجلی عینی عرفان(امام علی ع و حقیقت ید الله)

« إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ....اصحابی که خانه هایشان به مسجد راه داشت .

در مسند احمد حنبل از حذیفه مروی است که : چون اصحاب به مدینه آمدند اول در مسجد می خوابیدند وازآن ممنوع شدند در دور مسجد آن حضرت خانه ها ساختند و درهای آن خانه ها را در مسجد کردند، تا آمد وشدآسان تر باشد وبه آن حضرت نزدیکتر باشند .

دوستی با آل محمد (ص)

رسول خدا فرموده(ص) است :کسی که بر دوستی آل محمد (ص) بمیرد شهید مرده است ، آگاه باشید کسی که بر حب آل محمد (ص)بمیرد،آمرزیده مرده است ، بدانید کسی که بر حب آل محمد جان بسپارد توبه کار از دنیا رفته است . به هوش باشید کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد مومن و با ایمان کامل جهان را وداع گفته . بدانید آن کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد فرشته قبض روح او را به بهشت بشارت می دهد و پس از او نکیر و منکر بشارتش می دهند ، آگاه باشید کسی که با دوستی آل محمد از جهان رخت بر بندد همچون عروسی که وارد خانه شوهر می شود با جلال و شکوه و احترام وارد بهشت میگردد، بدانید کسی بر حب آل محمد بمیرد از قبرش دو درب به سوی بهشت گشوده می شود ،آگاه باشید آن کس که با محبت و دوستی آل محمد جهان را وداع گوید خداوند قبرش را زیارتگاه فرشتگان قرار می دهد ، بدانید هر کس با محبت و دوستی آل محمد جان دهد طبق سنت و روش پیامبر و مسلمانان جان سپرده است و آگاه باشید کسی که با بغض آل محمد بمیرد روز قیامت در پیشانیش نوشته شده " از رحمت خداوند محروم است "

این حدیث را اهل تسنن در کتابهایشان ذکر کرده اند : ثعلبی در تفسیر آیه مودت در تفسیر کبیر از جریربن عبدالله بجلی از پیامبر(ص) آن را نقل کرده و زمخشری در تفسیر کشاف ذیل آیه صدور آن را از مطالب مسلم می داند.

اساس اسلام محبت آل محمد (ص) است

شیخ طوسی با سند خود از امام محمد باقر،از امام سجاد،از امام

 حسین (ع)نقل کرده است که فرمود : رسول خدا(ص) وقتی اعمال ومناسک خود را در حجةالوداع را به پایان رسانید،بر مرکب خود سوار شد و چنین سخن آغاز نمود: داخل بهشت نمی شود  مگرکسی که مسلمان باشد، ابوذر غفاری که رحمت خدا بر او باد روبروی حضرت ایستاد و پرسید : ای پیامبر خدا (ص) اسلام چیست ؟ حضرت (ص) فرمود : اسلام برهنه است و لباس آن

خود نگهداری ،زینت آن حیا ، معیارآن پارسای،کمال آن دیانت ،و میوه اش عمل صالح است ، وهر چیزی اساس و شالوده ای دارد و اساس اسلام  محبت ما اهل بیت عصمت (ع) است .

نقل از : فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)

سوالهای یهود از جانشین پیغمبر

ابن عباس گوید: دو برادریهودی از بزرگان یهودی به مدینه آمدند وبه مسلمانان گفتند به ما گفته شده که در سرزمین تهامه پیغمبری  پدید آمده و آرمانهای یهودیان را سفاهت میشمارد و از دین ما انتقاد می کند ما میترسیم به دنبال پیشرفت خود ما را ازروش پدران خود بگرداند و ازراه دین بیرون ببرد کدام از شما این پیغمبر هستید تا اگر همانی که حضرت دارد به ما مژده داده به او بگرویم از او پیروی کنیم و اگر تنها مردی است سخن سنج و لفظ باف که شعر میگوید و با نیروی زبان خود به مردم چیره میشود با جان و مال خود نبرد کنیم کدام شما این پیغمبر است؟

 

علی (ع) افضل است یا حضرت آدم

در روز بیستم ماه مبارک رمضان سال چهل هجری که آثار مرگ بر آنحضرت  ظاهر شد  به امام حسن فرزندش فرمود شیعیانی  که بر در خانه اجتماع  نموده اند اجازه دهید بیایند و مرا ببینند و وقتی آمدند  فرمود  سوال  کنید از من هر چه می خواهید قبل از آنکه مرا نیابید و لکن سوالهای سبک و مختصر .از جمله سوال کنندگان صعصعة بن صوحان بود که از رجال بزرگ شیعه کوفه بود و سوال کرد : مرا خبر دهید شما افضل هستید یا آدم حضرت فرمود : قبح است که مرد خود را تعریف  و تزکیه بنماید و لکن از باب  واما بنعمة ربک فحدث میگویم من از آدم افضل هستم  عرض کرد به چه دلیل از آدم افضل هستی  حضرت بیاناتی فرمود که خلاصه اش اینست که برای آدم همه قسم وسایل رحمت و راحت و نعمت در بهشت فراهم بود فقط از یک شجره  گندم منع گردید و او منتهی نشد و از آن شجره خورد و از بهشت

 خارج شد .ولی خداوند مرا از خوردن گندم نهی نکرد من به میل و اراده خود چون دنیا را قابل توجه نمیدانستم از گندم نخوردم .

نقل از : شبهای پیشاور

تسلیت باد اشرف خلق: حضرت علی (ع)

حضرت علی (ع) در بهترین زمانها در بهترین مکانها در بهترین حالات در بهترین موتها به شهادت رسید .

بهترین مکانها: مسجد

بهترین زمانها:ماه مبارک رمضان

بهترین شبها :شب قدر

بهترین حالات : نماز آنهم سجده

بهترین موتها : شهادت

سبب اختلاف بین شیعه و سنی

شنیده شده که بعضی را به خاطر رسیده و به زبان گذارانیده که : در میان این

دو فرقه شیعه و سنی با وجود اتحّاد دین و ملّت  ومشارکت در امّت حضرت

رسالت و یگانگی کتاب و شریعت  آیا این فتنه ها و فسادها  را سبب که بود

و کیست ؟

اکمال دین بولایت

جمله آیات که در روز غدیر در شأن حضرت علی (ع) نازل شد:

الیوم اکملت لکم دینکم و اتتممتُ علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً

امروز دین شما را کامل نمودم ، ونعمت خود را بر شما تمام کردم ، و دین اسلام را برای شما دین پسندیده قرار دادم .

این آیه کریمه پیرامون نصّ غدیر نازل شده است ،بعد آنکه پیغمبر (ص) ولایت مولای ما را با کلماتی روشن و صریح اعلام و اظهار فرمودکه در نتیجه نصٌ آشکار و جلٌی بر این امر را در بر گرفت بطوری که صحابه پیغمبر دانستند و عرب آنرا درک نمودند و هر کس که این خبر به او رسید بر آن استدلال و احتجاج نمود وبسیاری از علماء تفسیر و پیشوایان فن حدیث و حافظین آثار از اهل سنت با امامیه بر آن اتفاق نمودهاند وآن حقیقتی است که معتبر شناخته شده .

ونقل در جلد 3 تفسیر رازی - ص 529 از اصحاب آثار ثبت گشته آنرا تأ یید می نماید .

حافظ ، ابو جعفر ، محمدبن جریر طبری در کتاب الولایه

حافظ ابن مردویه ، اصفهانی : از ابی هارون عبدی از ابی سعید خدری روایت کرده که این آیه در روز غدیر خم بررسول خدا نازل گشت ، هنگامی که فرمود : من کنت مولاه فعلی مولاه و سپس روایت مذبور را از ابی هریره نقل کرده است .

و سیوطی در جلد 2 الدٌر المنثوره ص

علی و فاطمه و ابناهما

قل لا اسئلکم علیه اجراً الّا المودة فی القربی (شوری / 23)

احمد حنبل در مسند خود و ثعلبی در تفسیرش ، در صحیحین و

غیرها ذکر نموده اند که ابن عباس رضی الله عنه – گفت که چون

آیه نازل شد اصحاب پرسیدن که یا رسول الله کیستند آن

 خویشان تو که حق تعالی دوست داشتن و محبت ایشان را بر

ما واجب گردانیده بود ؟ حضرت در جواب گفت که

)) علی و فاطمه و ابناهما)) یعنی علی و فاطمه و دو پسر ایشان .

/ 0 نظر / 17 بازدید